Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kobierzyce  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kobierzyce

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kobierzyce.

Mapa Geoportal Kobierzyce
Mapa z granicą gminy Kobierzyce

Dane urzędu

Urząd Gminy Kobierzyceal. Pałacowa 1Kobierzyce, 55-040

Tel: 71 3698130

Fax: 71 3111252

Elektroniczna skrzynka podawcza: /j6q843wemo/skrytka

E-mail: info@ugk.pl

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Kobierzyce: 0223052

Witryna: www.ugk.pl

Władze lokalne: Wójt Ryszard Pacholikinfo@ugk.pl

Aktualności z gminy Kobierzyce

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Kobierzyc

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kobierzyce to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kobierzyce na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kobierzyc, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kobierzyc

Gmina Kobierzyce w liczbach

Powierzchnia gminy Kobierzyce*

149 km2

701 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kobierzyce*

22 154 mieszkańców

296 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kobierzyce*

148 mieszkańców na km2

542 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kobierzyce

Geoportal Kobierzyce prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Kobierzyce

Jak powstał Geoportal gminy Kobierzyce?

Geoportal Kobierzyce powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kobierzyce, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Kobierzyce umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kobierzyce

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kobierzyce?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Kobierzyce;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Kobierzyce;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Kobierzyce;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Kobierzyce;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kobierzyc.
Informacje na Geoportalu Kobierzyce

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kobierzyce?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Kobierzyce;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Kobierzyce;
 • Rejestr MPZP Kobierzyce;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Kobierzyce;
 • Mapa Topograficzna gminy Kobierzyce;
 • Mapa Solarna gminy Kobierzyce;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Kobierzyce;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Kobierzyce

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kobierzyce?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kobierzyce.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kobierzyce łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kobierzycach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kobierzyc zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kobierzyce, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kobierzyce oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kobierzyce. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kobierzyc możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kobierzyc. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kobierzyce. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kobierzyce.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kobierzycach.

  Geoportal gminy Kobierzyce posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kobierzyce. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kobierzycach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kobierzyce przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kobierzycach.

  W Geoportalu Kobierzyce przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kobierzyce. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kobierzycach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kobierzyce zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kobierzyce, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kobierzyce oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kobierzyce.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kobierzyce. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kobierzyce są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kobierzyce podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kobierzyce.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kobierzycach. W Geoportalu gminy Kobierzyce udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kobierzycach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kobierzyce.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kobierzyce. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Kobierzyce dla mieszkańców

Geoportal Kobierzyce jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kobierzyce. Na mapie Kobierzyc sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kobierzyce mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kobierzyce. Korzystając z map Geoportalu gminy Kobierzyce w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kobierzyce są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kobierzyce dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kobierzyce dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować