Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kobierzyce  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kobierzyce

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kobierzyce.

Mapa Geoportal Kobierzyce
Mapa z granicą gminy Kobierzyce

Dane urzędu

Urząd Gminy Kobierzyceal. Pałacowa 1Kobierzyce, 55-040

Tel: 71 3698130

Fax: 71 3111252

Elektroniczna skrzynka podawcza: /j6q843wemo/skrytka

E-mail: info@ugk.pl

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Kobierzyce: 0223052

Witryna: www.ugk.pl

Władze lokalne: Wójt Ryszard Pacholikinfo@ugk.pl

Pobierz mapę gminy Kobierzyce

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Kobierzyc

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kobierzyce to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kobierzyce na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kobierzyc, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kobierzyc

Gmina Kobierzyce w liczbach

Powierzchnia gminy Kobierzyce*

149 km2

701 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kobierzyce*

22 154 mieszkańców

296 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kobierzyce*

148 mieszkańców na km2

542 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kobierzyce

Geoportal Kobierzyce prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Kobierzyce, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Kobierzyce.

Dostęp do danych Geoportalu Kobierzyce

Jak powstał Geoportal gminy Kobierzyce?

Geoportal Kobierzyce powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kobierzyce, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Kobierzyce.

Geoportal Kobierzyce umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Kobierzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Kobierzyce, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kobierzyce

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kobierzyce?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Kobierzyce ( EGIB gminy Kobierzyce);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 gminy Kobierzyce);
 • Rejestr MPZP gminy Kobierzyce ( MPZP gminy Kobierzyce);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Kobierzyce;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Kobierzyce;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kobierzyc.
Informacje na Geoportalu Kobierzyce

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kobierzyce?

Korzyści z Geoportalu Kobierzyce

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kobierzyce?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kobierzyce.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kobierzyce łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kobierzycach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kobierzyc zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kobierzyce, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kobierzyce oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kobierzyce. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kobierzyc możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kobierzyc. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kobierzyce. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kobierzyce.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kobierzycach.

  Geoportal gminy Kobierzyce posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kobierzyce. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kobierzycach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kobierzyce przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kobierzycach.

  W Geoportalu Kobierzyce przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kobierzyce. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kobierzycach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kobierzyce zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kobierzyce, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kobierzyce oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kobierzyce.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kobierzyce. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kobierzyce są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kobierzyce podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kobierzyce.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kobierzycach. W Geoportalu gminy Kobierzyce udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kobierzycach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kobierzyce.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kobierzyce. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Kobierzyce.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Kobierzyce, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Kobierzyce. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Kobierzyce.

 • Zabytki w gminie Kobierzyce

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Kobierzyce. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Kobierzyce oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Kobierzyce.

 • Informacje o wyborach w gminie Kobierzyce

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Kobierzyce. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Kobierzyce i wiele istotnych informacji.

Geoportal Kobierzyce dla mieszkańców

Geoportal Kobierzyce jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kobierzyce. Na mapie Kobierzyc sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kobierzyce mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kobierzyce. Korzystając z map Geoportalu gminy Kobierzyce w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kobierzyce są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kobierzyce dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kobierzyce dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu