Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Kobierzyce - sprawdź miejscowy plan gminy Kobierzyce

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Kobierzyce? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Kobierzyce.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Kobierzyce.

MPZP Kobierzyce
Mapa MPZP gminy Kobierzyce

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Kobierzycach.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Kobierzyce

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Kobierzyce i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Kobierzyce prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Kobierzyc. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Kobierzyce.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kobierzyce i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Kobierzyce obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Kobierzyce z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Kobierzyc

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kobierzyc

0

545 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Kobierzyce, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Kobierzyce, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

14902 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Kobierzyc.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Kobierzyce z podziałem na lata

Rejestr MPZP Kobierzyce

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Kobierzyce. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.6.2023.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2023 r. stwierdzające nieważność § 14, § 21, § 26 ust. 4 i ust. 6 uchwały nr XLV/846/2023 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Wysoka oraz załącznika nr 1 do uchwały w zakresie wyznaczonych w liniach rozgraniczających terenów o symbolach 1MW, 2MW i 1W. NK-N.4131.52.6.2023.MC21-3-2023
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.5.2023.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2023 r. stwierdzające nieważność załącznika graficznego nr 1 do uchwały nr XLV/845/2023 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części wsi Wysoka – część A w zakresie wyznaczonego w liniach rozgraniczających terenu o symbolu 3WS. NK-N.4131.52.5.2023.MC228-2-2023
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.7.2023.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2023 r. stwierdzające nieważność § 8 pkt 1 we fragmencie „RM" i § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b we fragmencie „gastronomii” uchwały nr XLV/849/2023 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zielonej i Pogodnej we wschodniej części wsi Królikowice, oraz załącznika graficznego nr 1 do uchwały w zakresie wyznaczonego w liniach rozgraniczających terenu 1R. NK-N.4131.52.7.2023.MC227-2-2023
Uchwała nr XLVI/868/2023 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Domasław – część B.XLVI/868/202324-2-2023
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.3.2023.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lutego 2023 r. stwierdzające nieważność załącznika graficznego nr 1 do uchwały nr XLV/848/2023 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Domasław – w zakresie linii zabudowy, wyrysowanej w ciągu drogi krajowej nr 8, poza granicą terenu objętego planem. NK-N.4131.52.3.2023.MC215-2-2023
Uchwała nr XLV/846/2023 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Wysoka.XLV/846/202311-1-2023

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Kobierzycach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Kobierzyce odpowiada wójt/burmistrz gminy Kobierzyce. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Kobierzyce nie obowiązuje, to urząd gminy Kobierzyce wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Kobierzycach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Kobierzyce z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Kobierzyce na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Kobierzyc. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Kobierzyce!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Kobierzyce