Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Kobierzyce w liczbach

Geoportal Kobierzyce
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Kobierzyce

Kobierzyce, gmina w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski.

Powierzchnia gminy Kobierzyce wynosi 149 km2, zajmuje 701 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Kobierzyce zamieszkuje 22 154 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 296 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Kobierzyce wynosi 148, jest 542 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Kobierzyce. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Kobierzyce prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Kobierzyce.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Kobierzyce: 149701
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Kobierzyce: 0,55562
Lesistość w % w gminie Kobierzyce: 2,52344
Ludność na 1 km2 w gminie Kobierzyce: 148542
Liczba ludności ogółem w gminie Kobierzyce: 22 154296
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Kobierzyce: 18,172
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Kobierzyce: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Kobierzyce: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Kobierzyce: 12,41-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Kobierzyce: 52,0-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Kobierzyce: 19730
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Kobierzyce: 16,67
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Kobierzyce: 106,2-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Kobierzyce: 7444
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Kobierzyce: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Kobierzyce: 1 233,723
Przedszkola bez specjalnych w gminie Kobierzyce: 12185
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Kobierzyce: 419,5206
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Kobierzyce: 105,9210
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Kobierzyce: 11,535
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Kobierzyce: 653364
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Kobierzyce: 5 109-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Kobierzyce: 4 961-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Kobierzyce: 4 863-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Kobierzyce: 80,41900
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Kobierzyce: 58,6797
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Kobierzyce: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Kobierzyce: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Kobierzyce: 80,41630
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Kobierzyce: 58,6458

Źródłem danych statystycznych dla gminy Kobierzyce jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Kobierzyce, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Kobierzyce. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.